Keltoi 1994-2017

  Časová osa

  Časová osa osídlení na území Boiohaemum. Detaily k jednotlivým událostem najdete také v Kronice českých zemí

  Paleolit - Starší doba kamenná


  od 500 tisíc - starý paleolit (první lidé v Čechách)
  od 300 tisíc - střední paleolit

  od 40 tisíc - mladý paleolit (lovci mamutů), počátek řemesel, vymodelována Věstonická venuše
  od 40 tisíc - aurignacien - první cromagnonci
  od 30 tisíc - gravettien
  od 20 tisíc - magdalenien
  od 10 tisíc - Mezolit


  Neolit - mladší doba kamenná


  - první zemědělci
  od 5 300 př. n. l. - starší neolit - kultura s keramikou volutovou (lineární)
  od 5 000 př. n. l. - střední neolit - kultura s keramikou volutovou (lineární)
  od 4 300 př. n. l. - maldší neolit - kultura s keramikou vypíchanou, moravská malovaná keramika

   

  Eneolit - pozdní doba kamenná


  - orba, zpracování mědi
  od 3 800 př. n. l. - časný eneolit - kultura michelsberská
  od 3 500 př. n. l. - starší eneolit - kultura nálevkovitých pohárů
  od 3 000 př. n. l. - střední eneolit - kultura s keramikou kanelovanou
  od 2 600 př. n. l. - mladší eneolit - kultura řivnáčská, kultura kulovitých amfor, kultura chamská
  od 2 400 př. n. l. - pozdní eneolit - kultura zvoncovitých pohárů, kultura keramiky šňůrové

   

  Doba bronzová


  od 2 000 př. n. l. - starší doba bronzová
  od 2 000 př. n. l. - kultura protoúnětická - počátek výroby bronzových předmětů
  od 1 700 př. n. l. - kultura únětická
  od 1 500 př. n. l. - střední doba bronzová - kultury mohylové
  od 1 200 př. n. l. - mladší doba bronzová - knovízská kultura, milavčská kultura, lužická kultura, lid lužických popelnicových polí
  od 1 000 př. n. l. - pozdní doba bronzová

  Doba železná


  od 750 př. n. l. - starší doba železná = halštat - prakeltské osídlení, knížecí hrobky, mohylové hroby, bylanská kultura, platěnická kultura, horákovská kultura - vyroben býček z Býčí skály
  od 400 př. n. l. - mladší doba železná = latén - Keltové

  Používané zkratky a podrobnější dělení:
  Ha Halštat, doba halštatská
  Lt Latén, doba laténská
  Ha C 1 - zhruba 800-725 př. Kr.
  Ha C 2 - zhruba 725-650 př. Kr.
  Ha D 1 - zhruba 650-575 př. Kr.
  Ha D 2 - zhruba 575-510 př. Kr.
  Ha D 3 - zhruba 510-460/50 př. Kr.
  Lt A - zhruba 460/50-400 př. Kr.
  Lt B 1 - zhruba 400-325 př. Kr.
  Lt B 2 - zhruba 325-250 př. Kr.
  Lt C 1 - zhruba 250-180 př. Kr.
  Lt C 2 - zhruba 180-110 př. Kr.
  Lt D 1 - zhruba 110-50 př. Kr.
  Lt D 2 - zhruba 50-10 př. Kr.

  Doba římská


  0 - doba římská - vpád Germánů, zánik keltských oppid
  do 300 n. l. - Markomané a Kvádové
  166-180 markomanské války

  Doba stěhování národů


  od 400 n. l.

  Slované


  od 500 n. l.

  Doplněk, úprava: ta osa je špatně, promiň autore...na, tady máš moji stručnou a nezlob se

  PALEOLIT
  starší ( 1000 000-250 000)
  střední (250 000-40 000)
  mladší ( 40 000- 30 000 aurignacien)
  (30 000- 15 000 gravetien)
  (15 000- 8 000 magdalenien)
  MEZOLIT ( 8 000- 5 600 )

  NEOLIT
  starší (5 600- 5 300 ) - první zemědělci
  (5 300 – 5 100) - lineární keramika
  střední (5 100 – 4 900) - lineární keramika, šárecký stupeň
  (4 900 – 4 800) vypíchaná keramika – starší fáze
  mladší (4 800- 4 400) – vypíchaná keramika – mladší fáze, lengyel
  (4 400- 4 200) – vypíchaná keramika – pozdní fáze, pozdně lengyelský horizont

  ENEOLIT
  raný (4 200 - 3 900) – jordanovská kultura
  starší (3 900 - 3500) – kultura nálevkovitých pohárů
  střední (3 500 - 3 400) – kultura nálevkovitých pohárů – mladší fáze
  (3 400 – 3 000) – kanelovaná keramika
  (3 000 - 2 800) – řivňácká kultura
  mladší (2 800 - 2 500) – kultura se šnůr. keramikou
  (2 500 - 2 300) – kultura zvoncových pohárů
  pozdní (2 300 – 2 000) – protoúnětická kultura

  DOBA BRONZOVÁ
  starší (2 000- 1 550) – únětická kultura
  (1 550 – 1 500) – věteřovská
  střední (1 500- 1 300) – mohylová kultura
  mladší (1 300 – 1 000) – lužická kultura, knovízská, milavečská
  pozdní (1 000 – 750) – slezsko-platěnická – starší fáze , štítarská kultura

  DOBA ŽELEZNÁ
  starší halštatská (750 – 450) –slezsko-platěnická – mladší fáze, bylanská, horákovská

  mladší laténská (450-0) – keltové

  DOBA ŘÍMSKÁ
  starší (1.-2.st.)
  mladší (3.-5.st.)
  DOBA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ (5.-6.st.)
  SLOVANÉ (od počátku 6. st.)

  Detaily k jednotlivým událostem najdete také v Kronice českých zemí

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo