Keltoi 1994-2017

  Hořovičky - mohyla

  Mohyla o průměru cca 25 m s dřevěnou komorou a bohatou výbavou

  dřevěná komora, analogie Hochdorf

  Výbava:
  dvoukolový vůz
  2 bronzové mísy Etrusko
  železný kozlík Etrusko
  železný sekáč, zlaté ozdoby
  faléra
  Jedná se o světoznámý archeologický nález bronzové laténské faléry (kruhová ozdoba z koňského postroje) zdobené čtrnácti stylizovanými hlavičkami. Jedna z hlaviček se stala symbolem Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Honosná faléra byla objevena v roce 1863 v bohaté hrobce keltského velmože, odkryté na poli hospodáře Antonína Ullmana z čp. 5.
  Datování: Mladší doba železná, Doba laténská A-D
  Materiál: bronz
  Průměr falerky: 14,3 cm

  horovicky1w horovicky1w horovicky1w horovicky1w horovicky1w

  Hořovičky 1 (okr. Rakovník) - v roce 1863 oral rolník Ant. Ulmann asi půl kilometru jižně od karlovarské silnice, „hned za vsí poblíž obecních sýpek na cestě k panskému dvoru Šmikousy“, a vyoral tři bronzové faléry z koňského postroje. Význam nálezu rozpoznal K. Jičínský, který z podnětu a na náklady hraběte Eugena Černína z Chudenic téhož roku odkryl „knížecí" hrob s dvoukolovým vozem v obdélníkovité hrobové komoře (5 x 2,5 m) pod kamenným závalem, patrně mohyly o průměru 23-25 m. Interiér této centrální hrobky z 5. století vyplňovaly početné součásti hrobové výbavy, rozložené podle určitého pořádku. Střed zaujímal železný „kozlík" etruského (?) původu, který obklopovaly nádoby naplněné snad stravou a nápoji. Část prostoru okolo „kozlíku“ byla věnována dvěma hromádkám postrojů pro pár koní. Zmínky zaslouží faléry. Metr od kozlíku spočívaly na zemi dvě bronzové mísy, dále u stěny pozůstatky vozu. Při jiné stěně ležel železný sekáč, snad s masitou stravou. Zaznamenáno nebylo místo nálezu zlatem plátované spony a dalšího předmětu ve tvaru stylizovaného květu. Faléry z koňského postroje mohly být dovezeny z Porýní.

  Literatura:
  Jičínský, Z. 1863: Zprávy o archaeologickém nálezu v Hořovicích u Petersburka v okrese Jesenickém v Čechách, Památky archeologické, Roč. 5 (1862-1863), s. 368-371;
  Sklenář, K. 1994: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870 s. 65-66;
  Sklenář - Blažek - Štauber 1992-93: Archeologická sbírka obecního úřadu v Petrohradě, Zprávy České archeologické společnosti.-- Suppl. 17 (1993), s. 6-14, s. 4;
  Drda - Rybová 1998: Keltové a Čechy, s. 50-53.

  PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Hořovičky , Mohyla , LT A

  Tagy: Mohyla, LT A

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo