Keltoi 1994-2017

  Želenice - Liběšice u Bíliny - kultovní objekt nebo domácí svatyně?

  Liběšice u Bíliny patřící pod obec Želenice se stala místem osídlení od 7. do 1. st. př. Kr.

  Liběšice u Bíliny 1, obec Želenice - v roce 1975 při výkopu vodovodu nalezeny kostrové hroby s bronzovýmí předměty

  Liběšice u Bíliny 2, obec Želenice - při dalším záchranném výzkumu bylo zachyceno: dva příkopy, 11 polozemnic, 5-6 zásobnic, dvě vyhřívací zařízení, kůlové jamky a nadzemní stavba z doby okolo roku 500, v níž byla hliněná deska o rozměrech 104 x 89 cm s rytou ornamentikou tří soustředných obdélníků. Toto zařízení kultovního objektu (domácí oltář?) bylo natřeno bílým (vápenným) nátěrem. Další zjištění představuje nález polozemnice ze 3.-2. století, v jejíž podlaze byla zapuštěna mísa, sloužící zřejmě k uchovávání ohně. Tato součást interiéru se jeví typickou pro Podkrušnohoří. Motivace založení pravděpodobně opevněného sídliště, které nemělo jako jiná zázemí v podobě polí a luk, mohla spočívat v kontrole (ochraně) pozemní a vodní komunikace vedoucí úzkým údolím, kde dodnes probíhají klíčové spoje mezi Teplickem a Mosteckem.

  19 1w

  Zdroj: Keltské opevněné (?) sídliště, kultovní objekt a pohřebiště u Želenic (okres Most) a nález keramického importu na keltském sídlišti u Všechlap (okres Teplice). Teplice 1977

   

  PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Liběšice , Želenice , Svatyně , LT A

  Tagy: Svatyně, LT A

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo