Keltoi 1994-2017

  2018 Významná výročí

  Připomeňme si významné události mající na konci číslo 8

  558 - Počátek nájezdů Avarů na naše území
  4.3.938? - Přenesení ostatků knížete Václava z Boleslavi do chrámu sv. Víta v Praze
  988? - na podzin 988 nebo jaře 989 opustil biskup Vojtěch po ztrátě podpory zemské elity Prahu a odešel do Říma
  998 - po smrti Vojtěcha byl pražským biskupem jmenován mnich Thiddag (Theadagus) z saského kláštera Korvey (Corbeia Nova)
  30.1.1018 Jindřich II. a Boleslav Chrabrý uzavřeli v Budyšíně mír
  1048 - v Rajhradě vzniklo probošství benediktinského domu břevnovského, na jehož základě později vznikl klášter
  1058 - z vyhnanství povolal kníže Spytihněv svého bratra Vratislava a vrátil mu Olomoucko
  2.8.1058 - zemřela v uherském vyhnanství bývalá kněžna Jitka (vdova po Břetislavovi, matka Spytihněva, Vratislava, Jaromíra, Konráda a Oty)
  1078 - v Hradišti u Olomouce založen benediktinský klášter (Olomoucký údělný kníže Ota Sličný a jeho žena Eufemie)
  10.12.1098 - zemřel biskup Kosmas
  28. října 1108 - většina rodu Vršovců vyvražděna z příkazu knížete Svatopluka kvůli údajné spolupráci s Poláky
  1108 - v říjnu až v listopadu byla Morava popleněna vojsky uherského krále Kolemana v odvetě za Svatoplukův vpád do Uher
  květen 1138 - na sněmu v Bamberku získal Vladislav (syn Soběslava) české země v léno
  11.1.1158 - na říšském sněmu v Řezně propůjčil Fridrich Barbarossa Vladislavu II. královskou korunu
  léto 1158 - česká vojska pod vedením Vladislava II. se zúčastnila tažení na Miláno s Fridrichem Barbarossou
  léto 1178 - konflikt (až do 1179) mezi Soběslavem II. a Konrádem Otou, knížetem byl ustaven Bedřich, syn Vladislavův
  15. srpna nebo 8. září 1198 - Přemysl Otakar I. získal dědičný královský titul v Mohuči od Filipa Švábského
  6.2.1228 - vévoda Václav byl korunován za "mladšího krále"
  11.5.1238 - papež zamítl žádost Anežky České o zřízení ženské řehole
  únor 1248 - začátek domácí války mezi Václavem I. a kralevicem Přemyslem
  1258 - došlo k rozmachu těžby stříbra (Smilův Brod na Vysočině)
  26.8.1278 - Přemysl II. padl v bitvě u Dürenkrut na Moravském poli
  14.8.1308 - Habsburkové uznali vládu Jindřicha Korutanského v Čechách
  2.2.1318 - setkání významných panských předáků na hradě Zvíkově, kde řešili postup proti Janu Lucemburskému
  23.4.1318 - na zemském sněmu v Domažlicích se podařilo římskému králi Ludvíkovi Bavorovi smířit panské předáky s Janem Lucemburským, vyhlášení zemského míru, amnestie povstalců a obnovení královských slibů
  8.3.1348 - založení Nového města pražského Karlem IV.
  7.4.1348 - Karel IV. zakládá universitu, první vysoké učení na sever od Alp
  7.4.1348 - Karel IV. řadou listin upravuje postavení Českých zemí (např. Morava se stává přímým lénem České koruny)
  10.6.1348 - Karel IV. dává příkaz Matyáši z Arasu ke stavbě hradu Karlštejn
  15.2.1368 - narodil se druhý syn Karla IV. Zikmund
  1.4.1368 - Karel IV. se vydává na tažení do Milána k uklidnění tamější situace (rod Visconti neuznává papeže Urbana V.)
  18.9.1378 - papež Urban V. jmenoval pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi jako prvního Čecha kardinálem
  2.11.1378 - Karel IV. spolu s Václavem IV. vydal nový mincovní řád, který měl upevnit zhoršující se kvalitu pražského groše
  29.11.1378 - Karel IV. umírá na zápal plic po úrazu (zlomenina krčku)
  30.11.1378 - Václav IV. se ujímá vlády v českém státě
  leden - květen 1428 - spojená husitská vojska táborů, pražanů, sirotků a družina moravského šlechtice Jana tovačovského z Cimburka podnikly velkou vojenskou výpravu do Uher a Slzeska
  29.5.1438 - radikální husité se na svém sněmu v Mělníku rozhodli přijmout za českého krále polského prince Kazimíra. V zemi poté vzplála válka mezi přívrženci Albrechta Habsburského a polskou stranou
  29.6.1438 - byl v katedrále sv. víta korunován českým králem Albrecht Habsburský
  24.6.1448 - husité ustavili akční svaz zvaný Poděbradská jednota a do čela si zvolili Jiřího z Poděbrad
  3.9.1448 - vojska poděbradské jednoty pod vedením Jiřího z Poděbrad obsazují Prahu
  2.3.1458 - na pražské staroměstské radnici byl po nečekané smrti Ladislava pohrobka zvolen českým králem Jiří z Poděbrad
  7.12.1478 - v Olomouci byla ohlášena mírová smlouva mezi Matášem Korvínem a Vladislavem Jagellonským
  srpen 1488 - v Praze vychází tiskem první úplný překlad bible
  8.3.1558 - sbor kurfiřtů zvolil novým římským císařem Ferdinanda I. Habsburského, krále českého, uherského a římského
  25.6.1608 - uzavřena libeńská smlouva mezi Rudolfem II. a Matyášem, která odvrátila hrozící válku mezi bratry a rozdělující vládu nad územím
  1618 - rozpoutání třicetileté války
  23.5.1618
  - třetí pražská defenestrace, po ní byla zvolena vláda 30 direktorů, počátek stavovského povstání
  duben 1628 - Vladštejn jmenován císařem Ferdinandem II. císařským nejvyšším polním hejtmanem, tj. velitelem vojsk
  29.5.1628 - třetí náboženská emigrace v důsledku činnosti rekatolizačních komisí v letech 1627-8 (např. J.A. Komenský)
  25.7.1648 - švédská vojska se zmocnila náhlým nočním útokem Pražského hradu, Hradčan a Malé Strany. Do jejich rukou padly i rozsáhlé sbírky.
  24.10.1648 - podepsána vestfálská mírová smlouva o míru v Evropě
  18.7.1658 - ve Franfurtu nad Mohanem byl český a uherský král Leopold I. zvolen římským císařem
  26.7.1678 - se narodil syn Leopolda I. arcivévoda Jasef Jakub pozdější císař Josef I.
  27.1.1738 - vydán třetí robotní patent 
  1.5.1748 - vstoupil v platnost první tereziánský katastr

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo