Keltoi 1994-2017

  Koryta - hradiště

  Lokalizace: Kraj Plzeňský - okres Plzeň-sever, Koryta
  Datování: pozdní doba bronzová

  Hradiště leží na ostrožně při levém břehu řeky Střely. Známá osídlená plocha má rozlohu 0,55 ha naproti hradišti Babina - Dolní Hradiště. Část plochy hradiště je opevněna valem. V porušení části valu je pozorovatelná přepálená hlína, tzv. "spečený val". Při povrchovém průzkumu provedeném pracovníky ZČM v Plzni byly nalezeny zlomky keramiky z období pozdní doby bronzové. Oblast hradiště je poměrně poškozena v minulosti proběhlou výstavbou.
  Na protější straně řeky se nachází hradiště Babina - Dolní Hradiště a je možná i varianta vzájemného propojení obou hradišť.

  koryta val w Foto valového opevnění hradiště Koryta ze severní strany. Foto P. Menšík

  Literatura: Petr Menšík – Milan Metlička – Hana Hrubá – Jiří Hrubý – Markéta Augustýnová: Současný stav poznání hradiště Babina – Dolní Hradiště a Koryta v povodí řeky Střely, Archeologie západních Čech 13, 2017
  academia.edu

  PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Koryta , Doba bronzová , Hradiště

  Tagy: Doba bronzová, Hradiště

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo