Keltoi 1994-2017

  Němčice nad Hanou - nález hrobu z mladší doby bronzové

  Při výzkumu v roce 2021 bylo objeveno v severozápadní části plochy zbytky pohřebiště z mladší doby bronzové, které představovalo nejstarší fázi využití této polohy.

  Zjištěn byl částečně naoraný žárový hrob dochovaný na pomezí podloží a ornice. V kruhové jamce byla uložena nádobka, ovšem bez kremace, a při snižování ornice byla zjištěna kumulace střepů představujícíZahloubená chata torzo další nádoby. Zajímavý je ovšem hrob kostrový, jednalo se pravděpodobně o ženu v poloze na zádech Pracovní snímekorientovanou ve směru SV–JZ. Na levé ruce byl umístěn nezdobený bronzový náramek, u pravého ramene ležela dlouhá jehlice s vřetenovitou hlavicí, u hlavy vlasové ozdoby v podobě stočených bronzových plíšků a na krku náhrdelník složený z drobných bronzových spirálovitých trubiček. Předpokládáme, že se zde původně nacházelo hrobů více, nicméně byly v průběhu času zničeny zemědělskou činností. Sídlištní komponentu z téhož období představují dva zahloubené objekty porušené laténskými objekty.

  Foto a podrobnosti TZ viz www.uapp.cz

  PLG_CONTENT_SHOWTAGS_TITLE Němčice nad Hanou , Doba bronzová

  Tagy: Doba bronzová

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo